Please enable JS

Exkluzivna štampa

img

EXKLUZIVNA ŠTAMPA

Štamparija PanterGraf izrađuje exkluzivne vizit karte, štampane na specijalnim papirima, specijalnim načinima štampe kao što su: zlatotisak, blindruk, termografija, UV lak. Štampamo i specijalne vizit karte specifične debljine - koju možete birati vi. Isto tako možete odabrati boju unutrašnjeg dela specifične vizit karte. Štampamo i jelovnike, menije, cenovnike, pozivnice, poklon vaučere i druge interesantne, specijalne i exkluzivne otiske dizajnirane prema vašim potrebama.